Παραπομπή APA

(1991). Dumbarton Oaks Papers: Number forty-five. Washington: Dumbarton Oaks.

Παραπομπή Chicago Style

Dumbarton Oaks Papers: Number Forty-five. Washington: Dumbarton Oaks, 1991.

Παραπομπή MLA

Dumbarton Oaks Papers: Number Forty-five. Washington: Dumbarton Oaks, 1991.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.