Παραπομπή APA

Βιντζηλαίου Ελισάβετ. (2018). Σεισμική συμπεριφορά τοιχοποιίας πλήρωσης κατασκευασμένης με νέα οπτόπλινθο: Αποτελέσματα δοκιμής στην Σεισμική Τράπεζα. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Βιντζηλαίου Ελισάβετ. Σεισμική συμπεριφορά τοιχοποιίας πλήρωσης κατασκευασμένης με νέα οπτόπλινθο: Αποτελέσματα δοκιμής στην Σεισμική Τράπεζα. Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Βιντζηλαίου Ελισάβετ. Σεισμική συμπεριφορά τοιχοποιίας πλήρωσης κατασκευασμένης με νέα οπτόπλινθο: Αποτελέσματα δοκιμής στην Σεισμική Τράπεζα. Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.