Από το παρελθόν στο μέλλον, από την αρχαία ελληνική τεχνολογία στις έξυπνες πόλεις Ο ρόλος της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού στην εξέλιξη της ανθρωπότητας (2018 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Από το παρελθόν στο μέλλον, από την αρχαία ελληνική τεχνολογία στις έξυπνες πόλεις: Ο ρόλος της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού στην εξέλιξη της ανθρωπότητας (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Λέξη-Κλειδί:Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία
Πολιτικοί Μηχανικοί
Κατασκευές
Αστική Ανάπτυξη
Κοινωνική Εξέλιξη
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας