Μετάδοσις της θερμότητος Αρχαί, αναλυτική θεωρία και μηχανολογικαί εφαρμογαί

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαοικονόμου Ε.Κ.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : [συγγρ.] , [1970]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΗ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.4022 Π