Παραπομπή APA

Μαρκογιαννάκη Ολγα. (2018). Μείωση των σεισμικών καταπονήσεων και μετακινήσεων των γεφυρών μέσω της αξιοποίησης των ακροβάθρων ως σεισμικών ανασχετήρων. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Μαρκογιαννάκη Ολγα. Μείωση των σεισμικών καταπονήσεων και μετακινήσεων των γεφυρών μέσω της αξιοποίησης των ακροβάθρων ως σεισμικών ανασχετήρων. Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Μαρκογιαννάκη Ολγα. Μείωση των σεισμικών καταπονήσεων και μετακινήσεων των γεφυρών μέσω της αξιοποίησης των ακροβάθρων ως σεισμικών ανασχετήρων. Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.