Παραπομπή APA

Μοροπούλου Αντωνία. (2018). Πρότυπη ολοκληρωμένη μελέτη και αποτίμηση ιστορικών κονιαμάτων και κονιαμάτων αποκατάστασης στην κλίμακα του Μνημείου για τη συμβατή, επιτελεστική και αειφόρο αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Μοροπούλου Αντωνία. Πρότυπη ολοκληρωμένη μελέτη και αποτίμηση ιστορικών κονιαμάτων και κονιαμάτων αποκατάστασης στην κλίμακα του Μνημείου για τη συμβατή, επιτελεστική και αειφόρο αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Μοροπούλου Αντωνία. Πρότυπη ολοκληρωμένη μελέτη και αποτίμηση ιστορικών κονιαμάτων και κονιαμάτων αποκατάστασης στην κλίμακα του Μνημείου για τη συμβατή, επιτελεστική και αειφόρο αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.