Βιωσιμότητα των διατηρητέων προσφυγικών πολυκατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Υπολογισμός του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Θεοφάνη Χρυσούλα, Κροκίδα Μαγδαληνή, Καρόγλου Μαρία, Μπακόλας Αστέριος, Κυβέλου Στέλλα, Μοροπούλου Αντωνία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Πηγή:Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος : Πανελλήνιο συνέδριο σκυρόδεματος (18ο : 2018 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΜΠ, ΕΤΕΚ
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Διατηρητέα Κτίρια
Συντήρηση Μνημείων
Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου