Μέθοδος ποιοτικής αναβάθμισης βιομηχανικών δαπέδων σκυροδέματος, μέσω διορθωτικής λείανσης αυτών, με στόχο την επίτευξη των προδιαγραφών επιπεδότητας DIN 15185 σε υφιστάμενες αλλά και υπό κατασκευή αποθήκες VNA

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σιγάρας Γεώργιος, Σιγάρας Στέφανος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Πηγή:Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος : Πανελλήνιο συνέδριο σκυρόδεματος (18ο : 2018 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΜΠ, ΕΤΕΚ
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Βιομηχανικά Δάπεδα
Επιπεδότητα Δαπέδων
Αποθήκες
Πρότυπα DIN
Μαθηματικά Μοντέλα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου