Παραπομπή APA

Παπαδόπουλος Νικόλαος Α. (2018). Διάγνωση και αξιολόγηση βλαβών σε δίστυλο μονώροφο πλαίσιο ΩΣ υπό εναλλασσόμενη φόρτιση. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Παπαδόπουλος Νικόλαος Α. Διάγνωση και αξιολόγηση βλαβών σε δίστυλο μονώροφο πλαίσιο ΩΣ υπό εναλλασσόμενη φόρτιση. Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Παπαδόπουλος Νικόλαος Α. Διάγνωση και αξιολόγηση βλαβών σε δίστυλο μονώροφο πλαίσιο ΩΣ υπό εναλλασσόμενη φόρτιση. Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.