Κοστολόγηση κατασκευής καταστήματος υπεραγοράς με βάση την μέθοδο κοστολόγησης κατά δραστηριότητα "Activity Based Costing"

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε μελέτη κοστολόγησης πλήρους κατασκευής νέου καταστήματος υπεραγοράς (με σκελετό είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε μεταλλικό) ή ανακατασκευής υφιστάμενου καταστήματος. Η μελέτη αφορά καταστήματα λιανικής πώλησης και χονδρεμπορίου (cash and carry). Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι σύμφωνες με αυτές κορυφαίας εται...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φιρτινίδης Χρήστος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2018
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 692.5 ΦΙΡ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη