Ανάλυση και σχεδιασμός δοκών από προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2

Θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και σχεδιασμός δοκών από προεντεταμένο σκυρόδεμα, όπως δοκοί που χρησιμοποιούνται σε γέφυρες ή άλλες κατασκευές μεγάλης κλίμακας, δίνοντας έμφαση στα αποτελέσματα των χρόνιων απωλειών της δύναμης προέντασης σε αυτούς του φορείς. Οι διατάξεις των πιο σύγχρονων κανονισμών όπως αυτές παρουσιάζονται στον Ευρωκώδικα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαστεργίου Δημήτριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , [2018]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ