Παραπομπή APA

Καραξή Ευαγγελία. (2018). Σύνθεση δοκιμίων τσιμεντοκονιάματος ενισχυμένων με CNTs: μελέτη των μηχανικών, ηλεκτρικών/πιεζοηλεκτρικών τους ιδιοτήτων. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Καραξή Ευαγγελία. Σύνθεση δοκιμίων τσιμεντοκονιάματος ενισχυμένων με CNTs: μελέτη των μηχανικών, ηλεκτρικών/πιεζοηλεκτρικών τους ιδιοτήτων. Αθήνα, 2018.

Παραπομπή MLA

Καραξή Ευαγγελία. Σύνθεση δοκιμίων τσιμεντοκονιάματος ενισχυμένων με CNTs: μελέτη των μηχανικών, ηλεκτρικών/πιεζοηλεκτρικών τους ιδιοτήτων. Αθήνα, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.