Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος για την αξιολόγηση των προοπτικών ανάκτησης ενέργειας από τη θερμική επεξεργασία των υπολειμμάτων των δασικών υλοτομιών

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των προοπτικών της ανάκτησης ενέργειας από τα δασικά υπολείμματα και κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών του Ν. Γρεβενών. Με βάση την πολυκριτηριακή ανάλυση, τα δασικά υπολείμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη σε ένα σύστημα τηλεθέρμανσης για την κάλυψη του 10% των ενεργειακών αναγκών του...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χατζιαποστόλου Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2016
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ