Στρατηγικές επίλυσης και προοπτικές υδατικά αποθέματα στην Θεσσαλία και προοπτικές αξιοποίησής των

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θανόπουλος Ιωάννης
Συλλογικό Έργο: Ο τομέας της ύδρευσης στις θεσσαλικές πόλεις και οικισμούς - προβλήματα και προοπτικές, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 2013
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Φράγματα
Ταμιευτήρες
Υδατικό Δυναμικό
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το κείμενο της εισήγησης

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.1094954 T