Παραπομπή APA

(2013). Αγρονόμος & Τοπογράφος μηχανικός: επιστημονικό πεδίο & επαγγελματική δραστηριότητα. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Αγρονόμος & Τοπογράφος μηχανικός: επιστημονικό πεδίο & επαγγελματική δραστηριότητα. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2013.

Παραπομπή MLA

Αγρονόμος & Τοπογράφος μηχανικός: επιστημονικό πεδίο & επαγγελματική δραστηριότητα. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2013.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.