Παραπομπή APA

(2017). Αντικατάσταση του Παραρτήματος Ε' του Ε.Α.Κ. (ΦΕΚ Β350-17/02-2016) & ΚΑΝ.ΕΠΕ - EC8/3. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Αντικατάσταση του Παραρτήματος Ε' του Ε.Α.Κ. (ΦΕΚ Β350-17/02-2016) & ΚΑΝ.ΕΠΕ - EC8/3. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2017.

Παραπομπή MLA

Αντικατάσταση του Παραρτήματος Ε' του Ε.Α.Κ. (ΦΕΚ Β350-17/02-2016) & ΚΑΝ.ΕΠΕ - EC8/3. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2017.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.