Φορέας διαχείρισης υδατικών πόρων Θεσσαλίας τολμηρός εκσυγχρονισμός για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων του παρελθόντος ή ένας ακόμη συμβιβασμός;

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γκούμας Κωνσταντίνος, Τσιτσιφλή Σταυρούλα
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος, Φορέας διαχείρισης υδατικών πόρων μια απαραίτητη εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία αλλά και αναγκαία προυπόθεση για την διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 2014
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Υδατικό Δυναμικό
Αρδευτικό Νερό
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.4809495406 Φ