Ραντεβού με την τεχνολογία επικοινωνία, προώθηση και αναπαραστάσεις της Τεχνολογίας στα περιοδικά των Μηχανικών κατά τον 20ο αιώνα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τζόκας Σπύρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βιβλιοθήκη ΤΕΕ: όψεις του 20ου αιώνα μέσα από τις διαφημίσεις στα περιοδικά του ΤΕΕ (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Βιβλιοθήκη ΤΕΕ: όψεις του 20ου αιώνα μέσα από τις διαφημίσεις στα περιοδικά του ΤΕΕ (2019 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Δ/νση Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης
Λέξη-Κλειδί:Ιστορία Τεχνολογίας
Διαφήμιση
Τεχνικά Περιοδικά
Μηχανικοί
Τεχνική Πληροφορία
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας