Οι αισιόδοξες εικόνες της τεχνικής προόδου. Η διαφήμιση στις τεχνικές εκδόσεις της δεκαετίας του 1960

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσακόπουλος Παναγιώτης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βιβλιοθήκη ΤΕΕ: όψεις του 20ου αιώνα μέσα από τις διαφημίσεις στα περιοδικά του ΤΕΕ (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Βιβλιοθήκη ΤΕΕ: όψεις του 20ου αιώνα μέσα από τις διαφημίσεις στα περιοδικά του ΤΕΕ (2019 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Δ/νση Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης
Λέξη-Κλειδί:Διαφήμιση
Τεχνικά Περιοδικά
Αρχιτεκτονική
Ιστορία Τεχνολογίας
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας