Φυσική περιγραφή:5 εισηγήσεις + απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, βίντεο, φωτογραφίες, περίληψη
DEWEY Γενικού θέματος:711 - (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ)