Η θέση και ο ρόλος των ΣΒΑΚ στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Οικονόμου Δημήτρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βιώσιμη κινητικότητα - περιφερειακή πολιτική (Εσπερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Βιώσιμη κινητικότητα - περιφερειακή πολιτική (2019 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΕΜΠ-ΣΑΤΜ-Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, EURACTIV
Λέξη-Κλειδί:Περιφερειακή Πολιτική
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Κυκλοφοριακές Μελέτες
Δημόσιοι Χώροι
Πόλεις
Μετακινήσεις
Αειφόρος Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας