Ο ρόλος του μηχανικού σήμερα νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές σε μεγάλα έργα (2018 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ο ρόλος του Μηχανικού σήμερα: νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές σε μεγάλα έργα (Ημερίδα), ΤΕΕ - Δ/νση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης & Διεθνών Σχέσεων
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Κατασκευές
Νέες Τεχνολογίες
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της εσπερίδας