Ο ρόλος του Μηχανικού σήμερα: νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές σε μεγάλα έργα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καράντζαλος Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ο ρόλος του Μηχανικού σήμερα: νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές σε μεγάλα έργα (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Πηγή:Ο ρόλος του Μηχανικού σήμερα: νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές σε μεγάλα έργα (2019:Αθήνα) / / ΤΕΕ-Δ/νση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης & Διεθνών Σχέσεων
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Κατασκευές
Δημόσια Εργα
Νέες Τεχνολογίες
Δρόνος
Ραντάρ
Πλοήγηση
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας