Καλές πρακτικές και Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων του Κατάρ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γκαρλιαρίδης Δημήτρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ο ρόλος του Μηχανικού σήμερα: νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές σε μεγάλα έργα (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Πηγή:Ο ρόλος του Μηχανικού σήμερα: νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές σε μεγάλα έργα (2019:Αθήνα) / / ΤΕΕ-Δ/νση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης & Διεθνών Σχέσεων
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Ευφυή Συστήματα
Νέες Τεχνολογίες
Συγκοινωνίες
Μεταφορές
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
Δίκτυα
Τηλεπικοινωνίες
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας