Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Hogeling Jaap
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η Τυποποίηση στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Η Τυποποίηση στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (2019:Αθήνα) / / ΤΕΕ-Τμ. Τυποποίησης
Λέξη-Κλειδί:Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί
Τεχνικές Προδιαγραφές
Νομοθεσία
Τυποποίηση
Πρότυπα
Ενεργειακή Απόδοση
Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας