Μελέτη αντιδράσεων αζωτούχων παραγώγων υδροξυ-καρβονυλικών ενώσεων με τετραοξικό πυρίτιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαϊωάννου Λουκάς
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2017
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο