Σχεδιασμός Στεγάστρου Σταδίου με το Σύστημα Θλιβόμενων - Εφελκυόμενων Δακτυλίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαργιώλας Θεόδωρος Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Σχ. Πολιτικών Μηχανικών - Εργ. Μεταλλικών Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2017
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο