Υδροδυναμικά έργα Φράγματα - Υπερχειλιστές και συναφή τεχνικά έργα - Υδροδυναμικές εγκαταστάσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσόγκας Χρήστος E.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Ζήτη , 2018
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ