Παραπομπή APA

Τσόγκας Χρήστος E. (2018). Υδροδυναμικά έργα: Φράγματα - Υπερχειλιστές και συναφή τεχνικά έργα - Υδροδυναμικές εγκαταστάσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

Παραπομπή Chicago Style

Τσόγκας Χρήστος E. Υδροδυναμικά έργα: Φράγματα - Υπερχειλιστές και συναφή τεχνικά έργα - Υδροδυναμικές εγκαταστάσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2018.

Παραπομπή MLA

Τσόγκας Χρήστος E. Υδροδυναμικά έργα: Φράγματα - Υπερχειλιστές και συναφή τεχνικά έργα - Υδροδυναμικές εγκαταστάσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.