Ο 20ος αιώνας μέσα από τις διαφημίσεις στα περιοδικά του ΤΕΕ Εκθεση Βιβλιοθήκης ΤΕΕ (2019 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ο 20ος αιώνας μέσα από τις διαφημίσεις στα περιοδικά του ΤΕΕ: Εκθεση Βιβλιοθήκης ΤΕΕ, ΤΕΕ - Δ/νση Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης (Επιμελητής Έκδοσης)
Κατηγορία Υλικού: Έκθεση
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2019
Λέξη-Κλειδί:Διαφήμιση
Τεχνικά Περιοδικά
Ιστορία Τεχνολογίας
Τεχνική Πληροφόρηση
Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα πάνελς της έκθεσης

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2650