Μηχανικοί, βιοτέχνες και μεγάλες επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και παράγουν με ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία, στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Fab Labs - makerspaces - desktop manufacturing (2018 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Μηχανικοί, βιοτέχνες και μεγάλες επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και παράγουν με ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία, στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Fab Labs - makerspaces - desktop manufacturing (Εσπερίδα), ΤΕΕ - Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, ΒΕΑ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Λέξη-Κλειδί:Παραγωγική Διαδικασία
Ψηφιακή Κατασκευή
Βιομηχανικό Σχέδιο
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της εσπερίδας