Εταιρικές παρουσιάσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαρκίδης Παναγιώτης, Χατζημηνά Νεφέλη, Αναγνωστοπούλου Βίκυ, Ταμπουρέας Γεώργιος, Κορρές Μανώλης, Λεβεδιανός Μανώλης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μηχανικοί, βιοτέχνες και μεγάλες επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και παράγουν με ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία, στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Fab Labs - makerspaces - desktop manufacturing (Εσπερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Πηγή:Μηχανικοί, βιοτέχνες και μεγάλες επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και παράγουν με ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία, στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Fab Labs - makerspaces - desktop manufacturing (2018 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΒΕΑ
Όνομα μέρους:Folli Folli: Εργο ανάπτυξης κοσμημάτων πληρωμών
ΟΤΕ-Estate
LUDD Makerspaces: Ευέλικτα μοντέλα παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης με βάση τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και μια κοινότητα δημιουργών
Λέξη-Κλειδί:Εταιρείες
Ηλεκτρονικές Πληρωμές
Κοσμήματα
Ψηφιακά Μοντέλα
Τρισδιάστατη Εκτύπωση
Ψηφιακή Κατασκευή
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Η παρουσίαση της Folli Folli
Η παρουσίαση της ΟΤΕ-Estate
Η παρουσίαση του εργαστηρίου LUDD
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας