Παραπομπή APA

Παρασκευάς Θωμάς. (2019). Ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών για μελέτες εφαρμογής, επιβλέψεις και συναφείς εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον κώδικα αμοιβών. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Παρασκευάς Θωμάς. Ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών για μελέτες εφαρμογής, επιβλέψεις και συναφείς εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον κώδικα αμοιβών. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2019.

Παραπομπή MLA

Παρασκευάς Θωμάς. Ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών για μελέτες εφαρμογής, επιβλέψεις και συναφείς εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον κώδικα αμοιβών. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2019.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.