Σχεδιασμός για την αναπτυξιακή πορεία του Νομού Λάρισας στην περίοδο 2007-2013 (2005 : Λάρισα) πρακτικά συνεδρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Νομαρχία Λάρισας, ΤΕΔΚ Ν.Λάρισας, Σχεδιασμός για την αναπτυξιακή πορεία του Νομού Λάρισας στην περίοδο 2007-2013
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα , 2005
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Περιφερειακή Ανάπτυξη
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Αγροτική Ανάπτυξη
Οικονομική Ανάπτυξη
Κοινωνική Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.9495406 Σ