Εκ-τοπισμένα τοπία: Η χωρική διαπραγμάτευση της ετερότητας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λαδά Αναστασία - Σάσα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Public space + (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Δημόσιος χώρος + (2019 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσιοι Χώροι
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Σχεδιασμός Πόλεων
Βιομηχανικές Ζώνες
Ρέματα
Στρατόπεδα
Χρήση Γης
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2653