Καθημερινές πρακτικές στα Καστρόπληκτα Θεσσαλονίκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Νικολοπούλου Αθανασία, Χούμα Νικολέτα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Public space + (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Δημόσιος χώρος + (2019 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Προσφυγικοί Οικισμοί
Ιστορικά Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2653

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1635