Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Διεθνής πρακτική. Μελέτη περίπτωσης: Πρόταση διαχείρισης ΑΕΚΚ στον Δήμο Αγρινίου σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσιρογιάννης Αριστείδης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Μεταπτυχιακή Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2018
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ