Θεσσαλονίκη Χ 4 1 από 5 ισότιμα βραβεία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Public space + (έκθεση), Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ
Κατηγορία Υλικού: Έκθεση-Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Public space + : expo (2019 : Thessaloniki) έκθεση (2019 : Θεσσαλονίκη)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσιοι Χώροι
Πλατείες
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Αστικός Σχεδιασμός
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2654