Βιοκλιματικός σχεδιασμός σε δημόσια έργα μεγάλης κλίμακας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νικολογιάννη Αναστασία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Public space + (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Δημόσιος χώρος + (2019 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
Αειφόρος Ανάπτυξη
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Κλιματικές Αλλαγές
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2653

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1635