Προσρόφηση σπανίων γαιών σε ενεργά υλικά

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσίντζου Μαρία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Χανιά , 2017
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο