Διερεύνηση της μεταφοράς δυνάμεων στην διεπιφάνεια εμφατνώματος και περιβάλλοντος πλαισίου Ο/Σ στην πυλωτή κτιριακών κατασκευών όταν υποβάλλονται σε ανακυκλιζόμενες σεισμικού τύπου φορτίσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μάνος Γεώργιος Χ., Κατάκαλος Κων/νος, Σούλης Βασίλειος Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (4ο : 2019 : Αθήνα) / / ΕΤΑΜ, ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Σεισμική Φόρτιση
Επαναλαμβανόμενη Φόρτιση
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Πλαίσια
Πυλωτή
Προσομοίωση
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου