Τρόποι βελτίωσης πρόσφυσης ινών πολυπροπυλενίου σε τσιμεντοκονιάματα

Στην παρούσα διπλωματική διερευνώνται τρόποι μέσω των οποίων μπορεί να βελτιωθεί η πρόσφυση των ινών πολυπροπυλενίου με τσιμεντοκονίαμα. Για το λόγο αυτό έγιναν τέσσερις συνθέσεις, από τις οποίες η μία αποτελούσε τη σύνθεση αναφοράς και υπόλοιπες περιείχαν ίνες. Τα δοκίμια που παρασκευάστηκαν υποβλήθηκαν σε μία σειρά από εργαστηριακές δοκιμές. Με τα αποτελέσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουλουμπής Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2018
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ