Το σώμα της αρχιτεκτονικής αβεβαιότητας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γρηγοριάδου Μαγδαληνή, Γιαννοπούλου Εφη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Public space + (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Δημόσιος χώρος + (2019 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Δημόσιοι Χώροι
Ανθρωποι
Αρχιτεκτονική
Φιλοσοφία
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Φυσική περιγραφή:σ. 281-283
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.
DEWEY Γενικού θέματος:711 - (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ)