Μελέτη μεθόδου επεξεργασίας αγρο-βιομηχανικών υγρών αποβλήτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου με συνδυασμό αναερόβιας επεξεργασίας δύο σταδίων και αερόβιο βιοαντιδραστήρα μεμβρανών

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η πειραματική μελέτη και αξιολόγηση μιας προχωρημένης μεθόδου επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από τη μεταποίηση φρούτων, η οποία συνδυάζει μια αναερόβια βιολογική επεξεργασία δυο σταδίων (οξεογέννεση και μεθανογέννεση) με ένα αερόβιο βιοαντιδραστήρα μεμβρανών (Membrane Bioreactor - MBR) με στόχο την παραγωγή επεξε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ατζιάρας Μάριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ