Παραπομπή APA

Πιτιλάκης Κυριαζής Δ. (2019). Προς ένα ενιαίο μοντέλο εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης στην Ευρώπη. Εφαρμογή στην Ελλάδα και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Παραπομπή Chicago Style

Πιτιλάκης Κυριαζής Δ. Προς ένα ενιαίο μοντέλο εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης στην Ευρώπη. Εφαρμογή στην Ελλάδα και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. 2019.

Παραπομπή MLA

Πιτιλάκης Κυριαζής Δ. Προς ένα ενιαίο μοντέλο εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης στην Ευρώπη. Εφαρμογή στην Ελλάδα και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. 2019.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.