Το πείραμα της Λάρισας - Αναπτύσσοντας κώδικες νερών στο κέντρο της πόλης - Ο γλυπτός ποταμός της Λάρισας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γκόλαντα Νέλλα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Public space + (συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Δημόσιος χώρος + (2019 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσιοι Χώροι
Πλατείες
Αρχαιολογικοί Χώροι
Πολεοδομική Ανάπλαση
Αστικός Σχεδιασμός
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ