Μηχανική συμπεριφορά σε θλίψη και εφελκυσμό ινοπλισμένου κισσηροδέματος με χαλύβδινες ίνες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μίντζολη Χριστιάννα, Χρηστίδης Κωνσταντίνος, Μπαδογιάννης Ευστράτιος, Παπαντωνόπουλος Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (4ο : 2019 : Αθήνα) / / ΕΤΑΜ, ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα
Ελαφροσκυρόδεμα
Μηχανικές Ιδιότητες
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου