Αξιολόγηση μεθόδων δευτεροβάθμιου ελέγχου σεισμικής αποτίμησης κτιρίων Ο.Σ.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παρδαλόπουλος Στυλιανός Ι., Λεκίδης Βασίλης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (4ο : 2019 : Αθήνα) / / ΕΤΑΜ, ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Σεισμική Διακινδύνευση
Προσεισμικός Ελεγχος
Αντισεισμικός Κανονισμός
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου