Παραπομπή APA

Καραφαγκά Στέλλα. (2019). Σεισμική απόκριση παράκτιων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ συνεκτιμώντας αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής και ρευστοποίηση.

Παραπομπή Chicago Style

Καραφαγκά Στέλλα. Σεισμική απόκριση παράκτιων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ συνεκτιμώντας αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής και ρευστοποίηση. 2019.

Παραπομπή MLA

Καραφαγκά Στέλλα. Σεισμική απόκριση παράκτιων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ συνεκτιμώντας αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής και ρευστοποίηση. 2019.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.