Επίδραση του τρόπου οδήγησης στις εκπομπές ρύπων επιβατικών οχημάτων

Στα πρώτα μέρη της εργασίας γίνεται μνεία στη νομοθεσία που αφορά στη διεξαγωγή μετρήσεων Real Driving Emissions (RDE) και παρατίθενται αποτελέσματα και συμπεράσματα δοκιμών RDE παρόμοιων ερευνών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του μετρητικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις. Ακολουθεί η παρουσίαση των οχημάτων της έρευνας μαζί με...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ραπτόπουλος - Χατζηστεφάνου Αναστάσιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2019
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 615.91 ΡΑΠ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη